Algemene voorwaarden


Deze voorwaarden worden uiteengezet als de basis waarop u de webapplicatie (de "Web app"), Volume Brussels, of de websites (samen met de Web APP, gezamenlijk de "Diensten") aangeboden door PLAY ASBL ("PLAY", "wij", "ons" of "onze") mag gebruiken. De volgende Algemene Voorwaarden zijn ontworpen om uw tevredenheid en uw begrip van het aankoopproces op Volume Brussel te verzekeren. Indien u vragen heeft over de onderstaande informatie, gelieve ons te contacteren. Deze aankoopvoorwaarden zijn onderworpen aan, en opgenomen door deze verwijzing, de Algemene Voorwaarden van de Dienst. Elke aankoop is een licentie om bepaalde evenementen bij te wonen, en is onderhevig aan de bijkomende voorwaarden die op die licentie vermeld zijn.

Wij kunnen Wij kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer onze Web App van tijd tot tijd voor eventuele updates om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van een deel van de Diensten na een update van deze Gebruiksvoorwaarden houdt uw aanvaarding van die wijzigingen in.

Over ons : PLAY ASBL - 866.525.546. Nestor de Tièrestraat 35, 1030 Brussel, België. volume.brusses@gmail.com.

Overzicht : Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is onderworpen aan uw aanvaarding en naleving van deze Servicevoorwaarden. U kunt geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de Diensten zonder deze Servicevoorwaarden en Privacybeleid (die door deze verwijzing in deze Servicevoorwaarden is opgenomen).

Algemene dienstbeschrijving : De Diensten geven u toegang tot de locaties en etablissementen van de Events Partners.

Uw rekening : De Diensten staan u toe een account te registreren die specifiek voor u is. Om u toegang te verlenen tot de Diensten, moeten wij bepaalde gegevens verzamelen, verwerken en opslaan, waaronder soms uw persoonlijke gegevens, hetgeen wij zullen doen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid. We kunnen niet garanderen dat de Diensten compatibel zijn met een of al uw mobiele apparaten of software die u gebruikt op uw apparaat; altijd beschikbaar of op een specifiek tijdstip; of volledig accuraat en up-to-date, hoewel we het proberen.

Van wie u koopt: Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op licenties die via de Diensten worden aangekocht. In het geval van een licentie gekocht via een geautoriseerd distributiekanaal (zoals bijvoorbeeld visit.brussels), zullen de huidige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Bevestiging van bestelling: Als u geen bevestiging ontvangt na het indienen van betalingsgegevens, of als u een foutmelding of serviceonderbreking ondervindt na het indienen van betalingsgegevens, is het uw verantwoordelijkheid om bij de Volume Brussels Klantenservice, of een ander geautoriseerd distributiekanaal, te bevestigen of uw bestelling al dan niet is geplaatst. Alleen u kunt op de hoogte zijn van eventuele problemen die zich tijdens het aankoopproces kunnen voordoen. Play ASBL zal niet verantwoordelijk zijn voor verliezen (geldelijk of anderszins) indien u ervan uitgaat dat een bestelling niet werd geplaatst omdat u geen bevestiging hebt ontvangen.

Gemakskosten en Orderverwerkingskosten: Voor licenties die via Volume Brussels of een ander geautoriseerd distributiekanaal worden gekocht, worden gewoonlijk convenience charges en niet-restitueerbare verwerkingskosten per bestelling in rekening gebracht. In veel gevallen zullen ook leveringskosten verschuldigd zijn.

Aantal licenties per klant of "Ticket Limits": Bij de aankoop van licenties op Volume Brussels of een ander geautoriseerd distributiekanaal, bent u beperkt tot een bepaald aantal licenties voor elk evenement (ook bekend als een "ticketlimiet"). Deze limiet wordt vermeld tijdens het aankoopproces en wordt bij elke transactie geverifieerd. Dit beleid is van kracht om oneerlijke praktijken bij het kopen van tickets te ontmoedigen.

Prijzen en beschikbaarheid: Licenties voor populaire evenementen kunnen snel uitverkocht zijn. Af en toe kunnen er vóór het evenement extra licenties beschikbaar zijn. De Service heeft echter geen controle over deze voorraad of de beschikbaarheid ervan. In sommige gevallen kunnen de Dienst of andere distributiekanalen bijkomende, latere toewijzingen van licenties voor distributie ontvangen, die aantoonbaar even gewild of gewilder zijn dan diegene die op de Diensten worden verkocht, of tegen lagere prijzen te koop worden aangeboden dan de prijzen die op de Diensten worden aangerekend.

Beschikbaarheid en gratis toegangsbewijs : In het geval van een gratis of via een aangeboden voucher via de Diensten verkregen ticket, staat de beschikbaarheid van de licentie uitsluitend ter beoordeling van de Evenementpartner. Dus, de Evenementpartner kan op elk moment (dat wil zeggen, zelfs na het begin van het evenement), zijn inschrijvingen beperken. In dat geval zal PLAY, handelend als uitvoerend agent, geen andere keuze hebben dan de eerder gekozen licentie te annuleren voor het specifieke evenement onder voorbehoud van beschikbaarheidsbeperkingen. PLAY zal enkel de mogelijkheid kunnen bieden aan de gebruiker om een ander evenement of een andere datum te kiezen, afhankelijk van de beschikbaarheid. PLAY zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele beperkingen in de beschikbaarheid van licenties.

Geannuleerde en uitgestelde evenementen: Af en toe worden evenementen geannuleerd of uitgesteld door de Evenementpartner. Als dit gebeurt, zullen wij proberen contact met u op te nemen om u te informeren over terugbetalings- of omruilprocedures voor dat evenement. Voor exacte instructies over een geannuleerd of uitgesteld evenement, controleert u de evenementinformatie online of neemt u contact met ons op. Als u een ticket koopt via de Service en er wordt een terugbetaling gedaan door de Evenementpartner, dan zal de Service u hoogstwaarschijnlijk een terugbetaling doen door een krediet toe te voegen aan uw saldo in de app. PLAY biedt normaal gesproken alleen terugbetalingen en/of omruilingen aan op basis van de instructies van de Evenementpartner.

PLAY is niet verplicht om een terugbetaling te doen behalve in de mate dat de Evenementpartner die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement (1) ons de opdracht geeft om een terugbetaling te doen, en (2) ons de nodige licentiemiddelen verschaft om een terugbetaling te doen. Om een terugbetaling of een omruiling te ontvangen die mogelijk wordt aangeboden, moet u zich houden aan de instructies of deadlines van de Evenementpartner, die, samen met de beslissing over het al dan niet uitgeven van een terugbetaling of een omruiling, naar goeddunken van de Evenementpartner kunnen zijn. 

Als PLAY u een terugbetaling geeft voor een ticket, dan geeft PLAY u een terugbetaling van de nominale waarde van het ticket (of, als het een ticket met korting is, dan in plaats daarvan de betaalde gereduceerde licentieprijs) exclusief de faciliteitskosten en de convenience charge. In geen geval zullen leveringsprijzen of andere vergoedingen of bedragen worden terugbetaald. Indien een restitutie wordt uitgegeven, zal deze worden uitgegeven met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode die werd gebruikt om de licenties te kopen. Indien een creditcard werd gebruikt om de terugbetaalde aankoop te doen, dan zal alleen die creditcard het tegoed voor de terugbetaling ontvangen. 

PLAY is niet aansprakelijk voor reiskosten of andere kosten die u of iemand anders maakt in verband met een geannuleerd of uitgesteld evenement. Als een evenement is geannuleerd, neem dan contact met ons op voor informatie over het ontvangen van een terugbetaling. Als het evenement is verplaatst of verschoven, kan de locatie of promotor beperkingen op restitutie stellen. Neem contact met ons op voor de exacte instructies. Zorg ervoor dat u uw rekeningnummer vermeldt zodat we uw terugbetaling kunnen bespoedigen indien van toepassing.

Deze bepalingen in verband met het terugbetalingsbeleid zijn alleen van toepassing in geval van een daadwerkelijke aankoop. 

Geannuleerde, uitgestelde, niet-beschikbare evenementen en gratis pas : In het geval van een gratis of via een aangeboden voucher verkregen licentie op de Dienst, zijn de bepalingen met betrekking tot het terugbetalingsbeleid niet van toepassing wegens het ontbreken van een daadwerkelijke aankoop van een licentie. In het geval van licenties die gratis of tegen een kleine vergoeding zijn verkregen en niet zijn gekocht, kan geen restitutie worden gegeven. Bovendien zal PLAY niet aansprakelijk zijn voor reiskosten of andere kosten die u of iemand anders maakt in verband met een geannuleerd, uitgesteld of niet beschikbaar (vanwege beperkingen in de beschikbaarheid van tickets door de Event Partner) evenement.


Terugbetalingen en omruilingen: Voordat u licenties koopt, moet u zorgvuldig uw evenement en stoelkeuzes bekijken. Het beleid van de Event Partners verbiedt PLAY in het algemeen omruilingen of terugbetalingen te doen nadat een licentie is aangekocht of voor verloren, gestolen, beschadigde of vernietigde licenties, behalve in de volgende omstandigheden :

  • Als een evenement wordt geannuleerd door de Evenementpartner, zijn zij verantwoordelijk voor de terugbetaling van de oorspronkelijke ticketopbrengst aan u. PLAY zal zorgen voor de volledige terugbetaling aan de licentiehouders namens de Evenementpartner en op voorwaarde dat wij de fondsen verkrijgen die moeten worden verstrekt door of namens de Evenementpartner.
  • Als een evenement door de Evenementpartner wordt uitgesteld, krijgen de houders van een vergunning de mogelijkheid om hun bestaande vergunning in te ruilen voor een nieuwe vergunning voor de verschoven datum van het evenement of hun volledige geld terug te krijgen.

Wij zullen de kosten van gekochte licenties niet terugbetalen nadat een evenement heeft plaatsgevonden, tenzij anders geïnstrueerd door, en naar goeddunken van, de Evenementpartner. U hebt geen recht op terugbetaling als u een evenement niet bijwoont of een fout maakt bij de aankoop van licenties (u koopt bijvoorbeeld de verkeerde hoeveelheid of het verkeerde tijdzone-ticket voor een gestreamd evenement).

Bovendien kan geen enkele vorm van terugbetaling of compensatie worden gevraagd in het geval van een gratis of via een aangeboden voucher op de Dienst verkregen licentie.


Geldigheidsduur van de vergunningen : Tenzij anders vermeld in de diensten, geeft de vergunning toegang tot de evenementen gedurende één nacht van 18.00 uur tot 6.00 uur de dag erna.

Duur van het gratis abonnement via visit.brussels : Licenties verkregen op de diensten aangeboden door visits.brussels zullen geldig zijn tot 25 juni 2022. PLAY zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor zaken betreffende gratis licenties aangeboden door visit.brussels.

Prijzen en andere fouten Indien het bedrag dat u betaalt voor een licentie onjuist is, ongeacht of dit het gevolg is van een fout in een prijs die op deze website (of die van een geautoriseerd distributiekanaal) vermeld staat of op een andere manier aan u gecommuniceerd is, of u bent in staat een licentie te bestellen vóór de geplande verkoop- of voorverkoopdatum, of u bent in staat een licentie te bestellen die niet voor verkoop vrijgegeven had moeten worden, dan heeft PLAY het recht die licentie (of de bestelling voor die licentie) te annuleren en u het bedrag dat u betaald heeft, terug te betalen. Dit zal van toepassing zijn ongeacht of het te wijten is aan een menselijke fout of een storing in de transacties van deze website of een ander door Volume Brussels beheerd systeem.

Beperking van Aansprakelijkheid: U aanvaardt alle risico's verbonden aan het evenement waarvoor een ticket is uitgegeven, hetzij voor, tijdens of na de voorstelling, en u ziet af van alle claims voor persoonlijk letsel of overlijden tegen Play ASBL namens uzelf en elke begeleidende minderjarige.

PLAY aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor licenties die gekocht zijn via derden of niet-officiële verkooppunten.

PLAY is niet verantwoordelijk voor : 

  • Verlies of diefstal van persoonlijke mobiele apparaten, van licenties die in de Web App of de Diensten zijn opgeslagen op een verloren of gestolen apparaat of van hardcopy licenties . Evenementen in het echt zijn over het algemeen voorzien van een deurlijst met namen van personen die een licentie hebben gekocht via de Web App of de Diensten. Onze evenementpartners kunnen proberen om u toegang tot het evenement te verlenen zonder uw mobiele telefoon door om ID-verificatie te vragen om toegang tot het evenement te verlenen. Dit wordt echter niet gegarandeerd.
  • Alle persoonlijke regelingen, met inbegrip van reizen, accommodatie of gastvrijheid met betrekking tot het bijwonen van een evenement. Noch wij, noch de betreffende evenementpartner zullen aansprakelijk zijn voor enig verlies van plezier of verspilde uitgaven.
  • Alle wisselkosten of bankkosten die u moet betalen bij een normale betaling of terugbetaling.

PLAY is niet aansprakelijk indien u de toegang wordt geweigerd tot, of verwijderd wordt van, een evenement door een derde partij en om welke reden dan ook.

Toelating, uitwijzing en annulering, geen terugbetalingswaarde: Event Partners behouden zich het recht voor om, zonder restitutie van enig betaald bedrag, toegang te weigeren aan, of uit te werpen, iedere persoon wiens gedrag door het management als wanordelijk wordt beschouwd, die vulgaire of beledigende taal gebruikt of die zich niet houdt aan de regels van de Event Partner, ongeacht hoe het ticket is verkregen (gekocht of gracieus verkregen). De toegang tot het evenement blijft uitsluitend ter beoordeling van de Evenementpartner en PLAY kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige toegangsweigering of uitwijzing van een evenement. Overtreding van de voorwaarden of regels zal uw licentie om het evenement bij te wonen beëindigen zonder restitutie. Een licentie is herroepbaar en de toegang kan worden geweigerd zonder restitutie van het nominale bedrag van het ticket. Een ticket is niet inwisselbaar voor contant geld.

Bij wijze van voorbeeld kan de Evenementpartner een vergunninghouder intrekken die : 

  • zich heeft gedragen op een wijze die, naar het redelijk oordeel van de Evenementpartner, het plezier van andere bezoekers aantast of kan aantasten; of
  • bedreigende, kwetsende of beledigende woorden of gedragingen gebruikt, of op enigerlei wijze provoceert of zich gedraagt op een wijze die een verstoring van de openbare orde kan veroorzaken; o
  • naar het redelijke oordeel van de Evenementpartner, onder invloed is van alcohol of drugs; of
  • Legt desgevraagd geen identiteits- of leeftijdsbewijs over (in voorkomend geval).

U bent onderworpen aan fouillering: Bij het betreden van het evenement kunnen u en uw bezittingen worden gefouilleerd. U stemt in met dergelijke fouillering en ziet af van alle claims die hieruit kunnen voortvloeien. Als u verkiest niet in te stemmen met dergelijke fouillering, kan u de toegang tot het evenement worden ontzegd zonder terugbetaling of andere compensatie. Volgens bepaalde regels mogen bepaalde voorwerpen niet worden meegenomen in het gebouw, waaronder, maar niet beperkt tot, alcohol, drugs, gereguleerde stoffen, camera's, opnameapparaten, bundels en containers.

Opname, transmissie en tentoonstelling: U stemt ermee in geen enkele beschrijving, verslag, afbeelding of reproductie van het evenement op te nemen of door te geven, of te helpen bij de opname of doorgifte ervan. U gaat ermee akkoord dat het evenement waarvoor u licenties koopt een publiek evenement is, dat uw verschijning en acties binnen en buiten de locatie waar het evenement plaatsvindt openbaar van aard zijn, en dat u geen verwachting van privacy heeft met betrekking tot uw acties of gedrag tijdens het evenement. U geeft toestemming aan PLAY en de Evenementspartner(s) om uw naam, beeld, gelijkenis, handelingen, poses, spel, verschijning, bewegingen en uitspraken te gebruiken in een live of opgenomen audio-, video- of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of tijdens het evenement (ongeacht of dit voor, tijdens of na het spel of optreden is) voor welk doel dan ook, op welke manier dan ook, in welk medium of context dan ook nu bekend of hierna ontwikkeld, zonder verdere toestemming van, of vergoeding aan u of iemand die namens u handelt.

Gebruikerst : U kunt de Diensten gebruiken voor uw eigen persoonlijk gebruik, en gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken voor enig doel dat verboden is door deze Gebruiksvoorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw activiteiten in verband met de Diensten.

Wanneer u een account registreert, dient u uw naam, mobiele nummer en e-mailadres op te geven. Alle licenties die u via de Diensten aanschaft zullen worden uitgegeven op uw naam zoals aangegeven in uw accountgegevens. U stemt ermee in om ons te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie zoals gevraagd bij het registreren van uw account, en u stemt ermee in om uw gegevens onmiddellijk bij te werken indien er wijzigingen zijn.

Om bepaalde aspecten en functies van de Diensten te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een compatibel mobiel apparaat en toegang te hebben tot het Internet, mobiele berichtendiensten en datadiensten. Er kunnen vergoedingen en kosten van toepassing zijn op uw gebruik van het internet of mobiele berichtendiensten. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor dergelijke vergoedingen of kosten waar deze van toepassing zijn.

U zult de goede werking van de Diensten niet verstoren of trachten te verstoren of de werking van de Diensten verstoren of de veiligheid van de Diensten schenden. U zult de Diensten of de inhoud ervan of de software ervan op geen enkele manier reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, verwijderen, wijzigen of exploiteren. U zult geen software, apparaten of andere handmatige of geautomatiseerde processen gebruiken om toegang te krijgen tot enig deel van de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van scripts of webcrawlers; en u zult de Diensten niet gebruiken op een manier die frauduleus of illegaal is.

Onrechtmatige doorverkoop van licenties; Commerciële doeleinden: Onrechtmatige doorverkoop van licenties (of poging tot doorverkoop) is reden voor inbeslagname en annulering zonder compensatie. Een licentie mag niet worden gebruikt voor reclame, promoties, wedstrijden of sweepstakes, tenzij formele schriftelijke toestemming is gegeven door de Evenementpartner, met dien verstande dat zelfs indien een dergelijke toestemming is verkregen, elk gebruik van PLAY 's handelsmerken en andere intellectuele eigendom onderworpen is aan PLAY's toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een transactie te annuleren of uw toegang tot de Diensten te verwijderen, op te schorten, aan te passen of te wijzigen indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u de Diensten hebt gebruikt in strijd met deze Servicevoorwaarden. Alle licenties die als onderdeel van een dergelijke transactie zijn gekocht, zullen nietig zijn.

Intellectueel eigendom : De Diensten en hun inhoud worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die ofwel aan ons toebehoren of aan ons in licentie zijn gegeven om te gebruiken. U mag ze niet kopiëren of gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Indien u een gerechtelijke procedure tegen ons wenst aan te spannen, kunt u dit enkel doen voor de Belgische rechtbanken.