Privacybeleid

Dit privacybeleid zet zorgvuldig uiteen hoe PLAY ASBL ("PLAY", "wij" of "ons") uw persoonlijke informatie gebruikt om u de Volume Brussels webapplicatie (de "Web App") en website (samen met de web app, collectief de "Diensten") te kunnen aanbieden. Wij streven ernaar om producten en diensten te leveren met eerlijkheid en duidelijkheid en om uw privacy te beschermen. Gelieve ons Privacybeleid hieronder te raadplegen en eventuele vragen te richten aan volume.brussels@gmail.com.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij de persoonlijke informatie die u met ons deelt, gebruiken en beschermen. Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de Diensten en op alle informatie die aan ons wordt verstrekt.

Door de Web app te gebruiken, gaat u akkoord met de praktijken die we hier beschrijven. 

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer de Web App of de website van tijd tot tijd voor eventuele updates. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door een bericht op de Web App te plaatsen en/of u een e-mail te sturen op het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven.

Dit Privacybeleid is van toepassing op onze klanten, en, met betrekking tot transparantiebepalingen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2017 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, "GDPR"), op andere personen van wie wij gegevens kunnen verwerken, met uitzondering van onze werknemers, kandidaten, evenementpartners en artiesten. Als u tot deze categorieën van betrokkenen behoort, raadpleegt u het toepasselijke privacybeleid.

Over ons 

PLAY ASBL , 866.525.546. Rue Nestor de Tière 35, 1030 Brussel, België. 

Overzicht

Voor de toepassing van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de toepasselijke Belgische wetten, is PLAY, via de diensten, de "Data Controller" wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

PLAY en de Event Partners zijn geen gezamenlijke controllers. PLAY fungeert als een agent, dus de partners zijn ook gegevenscontroleurs en zij zijn ook eigenaar van de klantgegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken en andere gegevens die wij verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens 

PLAY verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van het contract dat u bent aangegaan voor het gebruik van de Diensten en dat wordt beheerst door onze Algemene Voorwaarden, en/of om op uw verzoek stappen te ondernemen om dit contract aan te gaan. Daarnaast worden sommige gegevens verwerkt op basis van het legitieme belang van PLAY, met name foto's, audio- en video-opnames van de evenementen om de Diensten succesvol te kunnen leveren, als onderdeel van de evenementbeleving die voor de klanten is opgezet. Legitiem belang zou ook de rechtmatige basis zijn in het geval van in-app analytics voor de doeleinden van het verbeteren van de web app prestaties, account activiteit, website logs etc, om frauduleuze of andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen, website bezoekers logs voor cybersecurity en/of error tracking doeleinden. Verder baseren wij ons op ons legitiem belang om uw geboortedatum te verzamelen, om ervoor te zorgen dat u de tickets mag kopen, aangezien u voor sommige evenementen ten minste 18 jaar moet zijn. Wij baseren ons ook op ons legitiem belang om bepaalde geaggregeerde informatie te delen met de Evenementpartners voor hun eigen interne statistische en verkoopcontroledoeleinden. Uw toestemming is vereist indien wij sommige van uw gegevens met derden delen voor een doel dat afwijkt van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn opgenomen en dat niet onontbeerlijk is voor het gebruik van de Diensten. Wij kunnen uw toestemming vragen in andere gevallen waarin wij uw gegevens verwerken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via volume.brussels@gmail.com

Verzamelde informatie

Wanneer u de Services gebruikt, verstrekt u ons twee soorten informatie: persoonlijke informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd (zoals uw naam en e-mailadres) en niet-persoonlijke informatie (zoals informatie verzameld door google analytics) waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die ons informatie geeft over uw apparaat en over uw activiteiten op onze Services. Deze informatie omvat uw locatie, uw apparaattype, de datum en het tijdstip waarop u de site bezoekt. We verzamelen en bewaren ook informatie van uw telefoon met behulp van "cookies". Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen en dat is gekoppeld aan informatie over u. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt op uw Volume Brussels-account, worden cookies gebruikt om uw telefoonnummer en naam op te slaan, zodat we de volgende keer dat u uw Volume Brussels-account bezoekt vanaf dezelfde computer, uw e-mailadres en naam zullen "onthouden" om uw ervaring sneller en eenvoudiger te maken.

Van tijd tot tijd kunnen wij u ook enkele vragen stellen over uzelf (zoals uw interesses en activiteiten, uw leeftijd, enz.), zodat wij weten hoe wij u beter van dienst kunnen zijn. U hoeft deze vragen niet te beantwoorden als u dat liever niet doet.

Ten slotte kunnen wij ook informatie over u ontvangen van derden (zoals aankoopgeschiedenis en aanvullende demografische informatie), en kunnen wij derden toestaan om advertenties op onze site weer te geven. Deze bedrijven kunnen trackingtechnologieën gebruiken, zoals cookies of "web beacons", om informatie te verzamelen over mensen die hun advertenties op onze site bekijken of er interactie mee hebben. Deze informatie stelt hen in staat om gerichte advertenties te leveren en hun effectiviteit te beoordelen. Wij verstrekken geen persoonlijke informatie over u aan deze derden.


De soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen, kunnen omvatten:

 • Contactgegevens - inclusief uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en geboortedatum;
 • Betaalkaart- en factureringsgegevens - wanneer u tickets koopt via de Diensten hebben wij betaal- en factureringsgegevens nodig (zoals uw adres en postcode) om de ticketbestellingen te verwerken en te verzenden;
 • Locatiegegevens - we kunnen uw IP-adres verzamelen, en als u ons toestaat verbinding te maken met de geolocatiefunctie van uw apparaat, kunnen we uw GPS-gegevens verzamelen. Wij zullen de locatiegegevens gebruiken om gepersonaliseerde aanbevelingen in de Services te verbeteren over welke evenementen er bij u in de buurt zijn. U kunt de mogelijkheid van de App om toegang te krijgen tot uw geolocatie te allen tijde uitschakelen via de algemene of privacy instellingen van uw apparaat;
 • Uw afbeelding of opnamen - wij kunnen foto's, audio- of video-opnamen verkrijgen van evenementen die in de Diensten zijn opgenomen. Wij kunnen uw afbeelding reproduceren en/of publiceren in de Web App, en in ander promotiemateriaal, sociale netwerkkanalen en ander materiaal met betrekking tot de Diensten;
 • Uw voorkeuren - wij kunnen informatie verzamelen over uw aankoophistoriek, evenementen die u hebt bekeken, bijgewoond of waarover u informatie hebt ingewonnen, evenementen waarvoor u op een wachtlijst staat, die u hebt gedeeld of waarvoor u mensen hebt uitgenodigd om ze bij te wonen, en eventuele feedback die u geeft of recensies die u indient;
 • Muziekbibliotheek (bijv. Spotify of Apple Music) - indien u ons toestaat verbinding te maken met uw muziekbibliotheek, kunnen wij informatie over uw muzikale interesses verzamelen en bewaren om de gepersonaliseerde aanbevelingen via de Services te verbeteren;
 • Uw interacties met ons - bijvoorbeeld als u ons informatie stuurt via e-mail, enquête, sociale media, communicatie met de klantenservice of andere methoden, kan dit op onze systemen worden opgeslagen; en
 • Technische informatie - wanneer u de Diensten gebruikt, ontvangt en registreert PLAY automatisch informatie op haar serverlogs van uw browser of mobiele platform, inclusief de locatie, IP-adres, cookie-informatie en details over de pagina die u hebt opgevraagd. Wij verzamelen ook informatie over uw gebruik van de Diensten, informatie over uw mobiele apparaat en browserinformatie.

Gebruik van uw persoonlijke informatie 

Naast de hierboven beschreven doeleinden, gebruiken wij de door ons verzamelde persoonlijke informatie om : 

 • het beheren van de Web App en de Diensten of enige andere doeleinden die nodig zijn om ons in staat te stellen de Diensten te verlenen;
 • met u te communiceren via e-mail, SMS, in-App notificaties en push notificaties over uw aankopen via de Diensten ;
 • u betere inhoud, diensten, marketing en ondersteuning te bieden. Wij kunnen uw informatie bijvoorbeeld nodig hebben om uw account te beheren of u informatie te verstrekken in verband met aankopen of evenementen waarvoor u belangstelling hebt getoond;
 • individuele en demografische trends te profileren van mensen die bepaalde evenementen of artiesten bijwonen of er belangstelling voor tonen. Dit helpt ons om u aanbevelingen te doen over gelijkaardige dingen die u misschien leuk of interessant vindt. We doen dit door veronderstellingen te maken op basis van een analyse van de informatie waarover we beschikken, waaronder de evenementen die u hebt bekeken, wachtlijsten waarop u bent ingeschreven en tickets die u hebt gekocht. Als je bijvoorbeeld tickets hebt gekocht voor een evenement, kunnen we je meer evenementen laten zien van dit specifieke genre of type, of evenementen van vergelijkbare artiesten.
 • het verlenen van klantenservice, onder meer om te reageren op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken om informatie;
 • om u belangrijke informatie over de Diensten, of andere technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen, en ondersteunende en administratieve berichten te sturen; en
 • wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of gepast is onder de toepasselijke wetgeving, om onze rechten af te dwingen of om te reageren op verzoeken van wetshandhavings- en andere overheidsinstanties.Bescherming; Praktische Beperkingen

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. Zo hebben alleen bevoegde werknemers toegang tot uw persoonlijke gegevens en mogen zij dit slechts om beperkte redenen doen. Wij coderen ook gevoelige informatie voordat deze van uw computer naar de onze wordt verzonden. Wij gebruiken ook firewalls om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke informatie te helpen voorkomen.

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Wij kunnen echter niet garanderen dat hackers of onbevoegd personeel geen toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, ondanks onze inspanningen. U dient er rekening mee te houden dat bij het gebruik van de Diensten, uw gegevens via infrastructuren van derden zullen reizen, die niet onder onze controle staan.

U moet altijd zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke informatie en deze bekendmaken. Vermijd bijvoorbeeld het verzenden van persoonlijke informatie via onveilige e-mail.

Delen en openbaar maken van informatie

PLAY zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen of verhuren aan anderen zonder uw toestemming. PLAY kan niet-persoonlijke informatie over onze bezoekers delen met onze zakenpartners, vertrouwde filialen en adverteerders voor de doeleinden die hierboven werden beschreven. PLAY kan externe servicepartners gebruiken om te helpen bij de werking van de diensten of om activiteiten in onze naam te beheren. PLAY kan uw informatie delen met deze derde partijen voor deze beperkte doeleinden. PLAY deelt uw persoonlijke informatie met zalen en artiesten die op hun beurt uw informatie kunnen delen met artiesten.

Indien wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben, kan PLAY uw persoonlijke informatie die het verzamelt, delen met zakenpartners en andere derde partijen die niet verbonden zijn met PLAY. Merk op dat als u zich aanmeldt voor een dienst van één van onze partners, wij uw toestemming kunnen vragen om bepaalde van uw persoonlijke gegevens te delen met deze derde partner. PLAY is niet verantwoordelijk voor de daden van dergelijke partners.

Wij kunnen alle informatie die wij verzamelen van gebruikers van de diensten overdragen aan een PLAY-filiaal of een derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van PLAY's zaken, activa of aandelen (inclusief, zonder beperking, in verband met een faillissement of soortgelijke procedures).

Bovendien kan PLAY uw persoonlijke informatie delen met derde partijen (en u geeft PLAY daarvoor de toestemming):

 • indien PLAY bepaalt dat het daartoe verplicht is door de wet of om te voldoen aan een juridisch proces;
 • om te reageren op een verzoek van de regering of een andere overheidsinstantie;
 • om verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om een derde partij bij te staan of te ondersteunen bij een onderzoek naar diefstal met betrekking tot PLAY-diensten of bij de inspanningen van een derde partij op het gebied van diefstalpreventie met betrekking tot hun producten;
 • om onze Servicevoorwaarden of een van onze beleidsregels of gebruiksrichtlijnen voor specifieke diensten af te dwingen;
 • indien het naar het oordeel van PLAY noodzakelijk is om strafbare feiten of aanvallen op de technische integriteit van de diensten of het netwerk van PLAY te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen of te vervolgen;
 • indien PLAY dit nodig acht om de rechten, privacy, eigendom of veiligheid van PLAY of zijn werknemers, gelieerde ondernemingen, de gebruikers van zijn diensten, of het publiek te beschermen;
 • om PLAY's rechten tegenover u af te dwingen of in verband met uw inbreuk op dit Privacybeleid of PLAY's Servicevoorwaarden;
 • om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die wij kunnen lijden te beperken; of indien PLAY uw toestemming heeft.Andere websites


Derden hebben hun eigen privacybeleid dat van toepassing is op hun gebruik van uw informatie. Er zijn een aantal plaatsen op de Website waar u op een link kunt klikken om naar andere websites te gaan die niet onder dit Privacybeleid vallen. Als u bijvoorbeeld op een advertentie op de Website klikt, kunt u naar een website worden geleid die wij niet beheren. Deze websites van derden kunnen onafhankelijk informatie, inclusief persoonlijke informatie, van u vragen en verzamelen. Belangrijk is dat deze derden hun eigen privacybeleid zullen hebben dat beschrijft hoe zij uw persoonlijke informatie gebruiken en onthullen. Dit beleid zal het gebruik, de behandeling en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie regelen zodra u of wij deze met deze derden hebben gedeeld. Als u meer wilt weten over de privacypraktijken van andere entiteiten, kunt u de websites van die derden raadplegen. Het privacybeleid staat meestal onderaan de webpagina die u bezoekt.

Als u vragen hebt over hoe een derde partij met persoonlijke informatie omgaat, neem dan rechtstreeks contact op met die derde partij.

Toegang tot uw informatie

Onder de EU General Data Protection Regulation (GDPR) en gelijkwaardige regels in België, hebt u recht op bepaalde rechten met betrekking tot onze behandeling van uw persoonlijke gegevens, zoals hieronder beschreven. U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u een kopie wenst van de informatie die wij over u bewaren, kunt u ons schrijven op volume.brussels@gmail.com. Als u denkt dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, kunt u ons schrijven of e-mailen op volume.brussels@gmail.com zo spoedig mogelijk. Wij zullen de informatie zo spoedig mogelijk corrigeren of bijwerken.

U hebt het recht om uw gegevens te wissen, dat u kunt uitoefenen door uw account te deactiveren. Wij zijn niet verplicht de gegevens te wissen die van belang zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, of die wij moeten bewaren om aan de wet te voldoen. U hebt het recht op beperking van de verwerking, wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt, maar niet mogen worden gewist om een reden die wordt genoemd in artikel 18, lid 1, van de GDPR. Totdat een downloadoptie is ontwikkeld op basis van universeel erkende normen, kunt u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen door uw gegevens op te vragen door ons een e-mailverzoek te sturen. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven of e-mailen op volume.brussels@gmail.com

Als u uw account sluit, kunt u zich niet meer aanmelden bij uw account en hebt u geen toegang meer tot uw persoonlijke gegevens. U kunt echter op elk gewenst moment een nieuwe rekening openen. Als u uw account sluit, kunnen wij nog steeds bepaalde informatie met betrekking tot uw account bewaren voor analytische doeleinden en integriteit van de administratie, alsmede om fraude te voorkomen, verschuldigde vergoedingen te innen, onze algemene voorwaarden af te dwingen, acties te ondernemen die wij noodzakelijk achten om de integriteit van de Services te beschermen of om onze gebruikers te beschermen, of om andere acties te ondernemen die anderszins door de wet zijn toegestaan.

Als wij al informatie over u aan derden hebben verstrekt (bijvoorbeeld als wij uw informatie al aan een aanbieder van een evenement hebben gestuurd), of als u informatie aan een derde hebt verstrekt (bijvoorbeeld door op een websitelink te klikken die u naar de website van een derde brengt, en u uw contactgegevens aan die derde hebt verstrekt), dan is de bewaring van die informatie onderworpen aan het beleid van die derde partijen. Als u een ongewenste e-mail ontvangt van een derde partij, moet u zich afmelden voor het ontvangen van verdere e-mails van die partij zelf.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming : PLAY ASBL - Nestor de Tièrestraat 35, 1030 Brussel, België -. volume.brussels@gmail.com

Uw opties

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u bepaalde functies van de Diensten niet kunt gebruiken omdat dergelijke informatie vereist kan zijn om deze functies te gebruiken. Om bijvoorbeeld een Volume Brussels-account te openen en een licentie aan te kopen die toegang geeft tot evenementen, is uw persoonlijke informatie vereist.


U kunt er op elk moment voor kiezen om niet langer commerciële of promotionele e-mails van ons te ontvangen door naar de Diensten te gaan en de instructies te volgen om "uw e-mailalerts te beheren". U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen in uw Volume Brussels-account. In elke commerciële e-mail die wij u toesturen, krijgt u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor het ontvangen van dergelijke berichten in de toekomst door te klikken op de link "uitschrijven" onderaan in de e-mail. Het kan tot 10 dagen duren voor wij een verzoek tot afmelding hebben verwerkt.


Zelfs als u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van promotionele e-mails van ons, kunnen wij u andere soorten belangrijke e-mailcommunicatie sturen zonder u de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor het ontvangen daarvan. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, mededelingen en aankondigingen van klantenservice, aankoopmeldingen en -bevestigingen, administratieve mededelingen en enquêtes.

Gelieve te noteren dat het wijzigen van informatie in uw Volume Brussels-account of de opt-out van het ontvangen van promotionele e-mailberichten enkel van invloed zal zijn op toekomstige communicatie van ons. Indien wij uw informatie reeds aan een derde partij (zoals een evenementenorganisator) hebben verstrekt voordat u uw voorkeuren wijzigde of uw informatie bijwerkte, kan het zijn dat u uw voorkeuren ook rechtstreeks bij die derde partij moet wijzigen.

Inhoud gebruiker

We kunnen gebieden op de Diensten aanbieden waar u informatie over uzelf kunt plaatsen, met anderen kunt communiceren, beoordelingen kunt plaatsen of inhoud kunt uploaden (bijv. foto's, video's, audiobestanden, enz.). Dergelijke postings vallen onder onze Algemene Voorwaarden, dus zorg ervoor dat u ze leest voordat u iets post. Houd er bovendien rekening mee dat berichten op andere websites kunnen verschijnen of wanneer er op zoekmachines wordt gezocht naar het onderwerp van uw bericht.

Als u inhoud post naar de app, via elektronische post of op een andere manier, zullen wij deze behandelen als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht voor u. Informatie die wordt gepost naar de Diensten is niet onderworpen aan het Privacybeleid en kan openbaar worden weergegeven en openbaar worden gemaakt en op andere wijze worden gebruikt door PLAY of een derde partij, op welke wijze dan ook. Door inhoud te posten op de Diensten, geeft u ons de toestemming om die inhoud te gebruiken of anderen toe te staan om die inhoud te verspreiden, te reproduceren of op een andere manier te gebruiken. U mag geen informatie over uzelf op de website plaatsen die kan worden gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, thuis- of werkadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere dergelijke informatie. Als u dergelijke informatie plaatst, kan PLAY niet voorkomen dat deze wordt gebruikt op een manier die in strijd is met de Servicevoorwaarden, de wet, of uw persoonlijke privacy en veiligheid.

Leeftijdsbeleid 

Je moet ouder zijn dan 18 om toegang te krijgen tot de Diensten. Als je jonger dan 18 en ouder dan 13 bent, kun je de Services alleen gebruiken met toestemming van je ouder of voogd. We verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Kinderen van 13 jaar of ouder mogen geen persoonlijke gegevens verstrekken zonder toestemming van hun ouders of voogden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken en diensten weer te geven. Wanneer we wijzigingen aan dit Privacybeleid bekendmaken, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum bovenaan dit Privacybeleid aanpassen. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en/of delen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons het laatst in uw account hebt verstrekt en/of door een duidelijke kennisgeving van de wijzigingen op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de website van tijd tot tijd te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in ons privacy- of ander beleid.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of onze informatieverwerkingspraktijken, of indien u informatie wenst over onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derden, gelieve ons te contacteren via e-mail of gewone post op het volgende adres:

Privacy Officer

PLAY ASBL - 866.525.546

Nestor de Tièrestraat 35, 1030 Brussel, België

Volume.Brussels@gmail.com